Oduu gamachisa Afaan Oromoo fi English keessa nuuf seenee jira!

Oduu gamachisa Afaan Oromoo fi English keessa nuuf seenee jira!Afaan Oromoo fi English 

Oduu gammachiisaa hundaaf: Google Afaan Oromoo afaan dijiitaalaa nuuf godheera, kanaaf amma afaan kamiinuu gara afaan Oromoo keenyaatti jijjiiruu dandeessu! Amma itti fayyadamaa appii Google Translator buufachuu fi kanneen duraan bilbila keessan irratti qabdan update gochuun link barruu kana jala jiru kan "download Google Translator!"

Sirnaan hojjechuu jalqabuuf, afaan jalqabaa dhaqqabamaa ta'een DETECT LANGUAGE filadhuutii jecha Ingiliffaa kamiyyuu gara afaan fooyyessuu dandeessu kamiyyuutti jijjiiruu barbaaddu galchi. Salphaa dha!!!!Beeksisa Hayyamaa

Google Translate amaloota armaan gadii argachuuf hayyama gaafachuu danda'a:

• Maaykiroofoonii hiikkaa dubbii 

• Kaameeraa hiikkaa barreeffamaa 

• Ergaa barreeffamaa ergaa barreeffamaa 

• Kuusaa alaa deetaa hiikkaa sarara ala ta’eef 

• Herrega fi jechoota icciitii meeshaalee gidduutti walsimsiisuuf.


Hiikkaan afaanota armaan gadii gidduutti taasifamuun ni deeggarama:

Afrikaans, Albaaniyaa, Amaaraa, Arabaa, Armeeniyaa, Azarbaajaan, Baaskii, Beelaaruus, Beengaalii, Bosniyaa, Bulgaariyaa, Kaataaloon, Sebuano, Chichewa, Chaayinaa (Salphaa), Chaayinaa (Aadaa), Korsikaan, Kirooshiyaa, Cheek, Deenmaark, Daach, Ingiliffaa, Esperanto, Istooniyaan, Filiippiinsii, Finnish, Faransaayi, Frisian, Galician, Joorjiyaa, Jarmanii, Giriikii, Gujarati, Heeyitii Creole, Hausa, Hawaayi, Ibroota, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indooneezhiyaa, Aayirish, Xaaliyaanii, Jaappaan, Jaavaan , Kannada, Kaazaak, Khmer, Kinyarwanda, Kooriyaa, Kurd (Kurmanji), Kirgyz, Lao, Laatiin, Latviyaa, Lithuanian, Luxembourgish, Maqedooniyaa, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltase, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmase), Nepali , Afaan Noorweey, Afaan Oodiyaa (Oriyaa), Paashtoo, Faarsi, Poolaandi, Poortugaal, Punjaabi, Roomaa, Raashiyaa, Saamoo, Iskootilaandii Gaalik, Sarbiyaa, Sesotho, Shoona, Siindii, Siinhaala, Slovaak, Islooveeniya, Somaalee, Ispeen, Sundaanii, Swahili, Siwiidin , Taajiik, Taamiil, Taataar, Teluguu, Taayilaandii, Turkii, Turkmeen, Yukireen, Urduu, Uyghur, Uzbek, Veetnaam, Weels, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu


Addunyaan yeroo kamiyyuu caalaa afaanota 100 ol qabattee dhihaattee jirti

• Hiikkaa barreeffamaa: Barreessuudhaan afaanota 108 gidduutti hiikuu

• Hiikuuf tuquun: Barreeffama appii kamiyyuu keessatti waraabuun mallattoo Google Translate tuquun hiikuu (afaan hunda) .

• Toora ala: Interneetii malee hiikuu (afaan 59) .

• Hiikkaa kaameraa battalaa: Kaameeraa keessan akeekuu qofaan barreeffama suuraa keessatti battalumatti hiikuu (afaan 94) .

• Suuraalee: Hiikkaa qulqullina olaanaa qabuuf suuraa kaasuu ykn galchuu (afaan 90) .

• Haasaa: Haasawa afaan lamaa balali’aa irratti hiikuu (afaan 70) .

• Barreeffama harkaa: Barreessuu dhiisee arfiilee barruu kaasi (afaan 96) .

• Kitaaba gaalee: Jechootaa fi gaaleewwan hiikaman gara fuulduraatti akka wabii ta’aniif (afaanota hunda) urjii fi save gochuu .

• Walsimsiisuun meeshaa qaxxaamuraa: Kitaaba gaalee appii fi deeskitooppii gidduutti walsimsiisuuf seena

• Barreessuu: Nama afaan adda ta’e dubbatu yeroo qabatamaatti dhihoo ta’een (afaanota 8) walitti fufiinsaan hiikuu .


Ammas baga gammaddan! Deebiin kenname tokko tokko waan baay'ee barachuuf carraa guddaa waan nuuf kennu waan ta'eef, afaan keenya yeroo fooyyessinu hojii gaarii itti fufnee wal deeggaraa.

LINK TO : Download Google Translator